شیاف دیکلوفناک 100

دیکلوفناک در کاهش درد و التهاب ناشی از بیمارهای روماتیسمی شامل آرتریت جوانان و دیگر اختلالات عضلانی - اسکلتی، دردهای پس از جراحی و نیز نقرس حاد استفاده می شود

  • نظرات