پماد زینک اکسید

حفاظت از پوست در برابر اشعه ماورای بنفش(UV) درمان آسیبهای پوستی، اثرات قابض روی پوست و بهبود التهاب پوستی

  • نظرات