ژل پیروکسی فارم 0.5 درصد

تسکین موضعی درد عضلات و مفاصل در بیماریهای مانند: استئوارتریت، ضایعات و کشیدگی تاندون و پیچ خوردن مفاصل

  • نظرات