پماد زینک اکساید

حفاظت از پوست در برابر اشعه ماورای بنفش (UV)

درمان آسیبهای پوستی، اثرات قابض روی پوست و بهبود التهاب پوستی

  • نظرات