قرص ترامادول 100

یک داروی ضد درد اپیویید است که برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می شود و برای ترک اعتیاد مصرف می گردد

  • نظرات