پودر سوربیتول

سوربیتول به عنوان ملین هیپراسموتیک در درمان کوتاه مدت یبوست مصرف می شود

  • نظرات