قرص استامینوفن کدئین

برای تسکین درد های خفیف تا نسبتا شدید

یک مسکن تب بر که در کاهش درد و تب موثر است و کدئین یک مسکن مخدر که برای کاهش دردهای متوسط تا شدید کاربرد دارد

  • نظرات