پیروکسی فارم 5%

پیروکسی فارم 5%

پیروکسی فارم 5%

جهت تسکین موضعی درد عضلات و مفاصل در بیماریهایی مانند:استئوارتریت،ضایعات و کشیدگی
تاندون وپیچ خوردن مفاصل استفاده می گردد.

نام ژنریک:

ژل موضعی پیروکسیکام5%درصد

3-موارد مصرف:

جهت تسکین موضعی درد عضلات و مفاصل در بیماریهایی مانند:استئوارتریت،ضایعات و کشیدگی

تاندون وپیچ خوردن مفاصل استفاده می گردد.
تعداد بازدید: ۲,۲۵۲

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید