تحیق و توسعه

 تیم تحقیق و توسعه شرکت داروسازی فارماشیمی فرمولاسیون داروهای جدید را طراحی و تکوین می نماید که انجام این فرمولاسیون ها در جهت ارتقای کیفیت محصولات و بهبود نیاز و نقطه نظرات مشتری می باشد. تمام مراحل تکوین یک فرمولاسیون دارویی، از مرحله پیش فرمولاسیون تا تولید بچ آزمایشی و صنعتی و معتبرسازی روش های ساخت و آزمایش که در نهایتا به تدوین پرونده دارویی CTD منجر می شود در این شرکت انجام می گیرد. به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت شرکت فعالیت های این بخش توسط افراد با تجربه و پرسنلی که از تخصص کافی برخوردارند نظیر داروسازان و شیمیدانان انجام می گیرد. همچنین در این واحد از تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری، منابع علمی، مدارک مستند سازی شده و مورد تائید و انواع سیستم ها و تجهیزات تحقیقاتی پیشرفته و مدرن استفاده می شود.

توسعه و طراحی فرمولاسیون

در این واحد با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان متخصص با به کارگیری آخرین نسخه از منابع دارویی، انتخاب مواد جانبی، اشکال دارویی مناسب، بسته بندی و سایر موارد مرتبط انجام و روشهای مورد نظر تا تائید و تصویب فرمولاسیون بهینه ادامه می یابد. تمامی آنالیزهای مورد نیاز مطابق با آخرین نسخه فارماکوپه و مطالعات In-vitro به همراه مطالعات پایداری از جمله مطالعات تسریع شده، میان مدت و ادواری در این واحد انجام می شود. از دیگر فعالیت های این بخش بهینه سازی فرمولاسیون های روتین و قدیمی شرکت است.

بخش آنالیتیک

تمامی آزمایشات آنالیتیک مطابق با آخرین روش های فارماکوبه (USP.BP.EP) ونیزمعتبر سازی روش های آنالیتیک در این واحد انجام می شود.

بخش مستند سازی

تمامی مستندات علمی و عملی مرتبط با فرمولاسیون بهینه سازی شده و یا فرمول جدید که درCTD های دارویی مورد استفاده قرار می گیرد در این بخش گردآوری می گردد.