دکتر تاج بخش

 دکتر کیوان تاج بخش

مدیر عامل و نایب رئیس هیـئت مدیره

 محمد محمدی مدیر مالی و اداری

 محمد محمدی

معاون اداری و مالی

 آزیتا نظامی

دکتر آزیتا نظامی

معاون تولید و فنی 

 دکتر کاردان

 دکتر آیدا کاردان

مسئول فنی

 لیلا یاوری قائم مقام مسئول فنی

دکتر لیلا یاوری

قائم مقام مسئول فنی

  معصومه آقایی مدیر کنترل کیفیت

دکتر معصومه آقایی

مدیر کنترل کیفیت

 یحیی هاشمی جانشین معاونت تولید و فنی

مهندس یحیی هاشمی

جانشین معاون تولید و فنی

 احد آقایاری مدیر حراست

احد آقایاری

مدیرحراست و مشاور مدیرعامل

 علی اکبر حامدی مدیر اداری و منابع انسانی

علی اکبر حامدی

مدیر اداری و منابع انسانی

 مطهره روحی مدیر تضمین کیفیت

مهندس مطهره روحی

مدیرتضمین کیفیت

 ابوذر بلوکی مدیر برنامه ریزی و انبار

 مهندس ابوذر بلوکی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

 وحیده آزادیان مدیر مالی

وحیده آزادیان

مدیر مالی

 سیده آزاده ارم مدیر تولید

دکتر سیده آزاده ارم

مدیر تولید

 مهندس فکری

مهندس بهزاد فکری

مدیرفنی و مهندسی

 زهرا وجدانی واحد حقوقی

زهرا وجدانی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

 تی یام ملااقایی مدیر مارکتینگ و برندینگ

دکتر تی یام ملاآقایی

مدیر مارکتینگ و برندینگ