مدیر عامل دکتر محمدرضا شانه ساز

 دکتر محمدرضا شانه ساز

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس گودرزی مدیر کارخانه عکس 1

مهندس علی گودرزی

مدیر کارخانه

دکتر بایرامی مدیر بازرگانی

دکترحسن بایرامی

سرپرست معاونت بازرگانی

 

سید حسن موسوی معاونت اداری و مالی

سیدحسن موسوی

سرپرست معاونت اداری و مالی

احد آقایاری مدیر حراست

احد آقایاری

مدیرحراست و مشاور مدیرعامل

آزیتا نظامی

دکتر آزیتا نظامی

معاون تولید و فنی 

دکتر کاردان

 دکتر آیدا کاردان

مسئول فنی

خانم دکتر سمیرا یگانلی معاونت توسعه کسب و کار

دکترسمیرا یگانلی

سرپرست مدیریت توسعه کسب و کار

سیده آزاده ارم مدیر تولید

دکتر سیده آزاده ارم

مدیرآزمایشگاه

لیلا یاوری قائم مقام مسئول فنی

دکتر لیلا یاوری

سرپرست  واحدتحقیقات

مهندس فکری

مهندس بهزاد فکری

مدیرفنی و مهندسی

مهندس حمید رضا متقی مدیریت برنامه ریزی

مهندس حمیدرضا متقی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

وحیده آزادیان مدیر مالی

وحیده آزادیان

مدیر مالی

علی اکبر حامدی مدیر اداری و منابع انسانی

علی اکبر حامدی

مدیر اداری و منابع انسانی

زهرا وجدانی واحد حقوقی

زهرا وجدانی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

مهندس عنبری مدیریت ای تی

مهندس پیمان عنبری

سرپرست مدیریت ای تی و استراتژیک

مطهره روحی مدیر تضمین کیفیت

مهندس مطهره روحی

مدیرتضمین کیفیت