مدیر عامل دکتر محمدرضا شانه ساز

 دکتر محمدرضا شانه ساز

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس گودرزی مدیر کارخانه عکس 1

مهندس علی گودرزی

مدیر کارخانه

 

 

 

 

 

دکتر حسن بایرامی

سرپرست معاونت بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

علی اکبر محسن زاده  گنجی

معاون اداری و مالی

 دکتر کاردان

 دکتر آیدا کاردان

مسئول فنی

 احد آقایاری مدیر حراست

احد آقایاری

مدیرحراست و مشاور مدیرعامل

 تی یام ملااقایی مدیر مارکتینگ و برندینگ

دکتر تی یام ملاآقایی

مدیر مارکتینگ و برندینگ

آزیتا نظامی

دکتر آزیتا نظامی

معاون تولید و فنی 

 سیده آزاده ارم مدیر تولید

دکتر سیده آزاده ارم

مدیرآزمایشگاه

 مطهره روحی مدیر تضمین کیفیت

مهندس مطهره روحی

مدیرتضمین کیفیت

 ابوذر بلوکی مدیر برنامه ریزی و انبار

 مهندس ابوذر بلوکی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

 وحیده آزادیان مدیر مالی

وحیده آزادیان

مدیر مالی

 لیلا یاوری قائم مقام مسئول فنی

دکتر لیلا یاوری

سرپرست  واحدتحقیقات

 مهندس فکری

مهندس بهزاد فکری

مدیرفنی و مهندسی

 زهرا وجدانی واحد حقوقی

زهرا وجدانی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

 علی اکبر حامدی مدیر اداری و منابع انسانی

علی اکبر حامدی

مدیر اداری و منابع انسانی

 یحیی هاشمی جانشین معاونت تولید و فنی

مهندس یحیی هاشمی

جانشین معاون تولید و فنی