مدیر عامل دکتر محمدرضا شانه ساز

 دکتر محمدرضا شانه ساز

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس گودرزی مدیر کارخانه عکس 1

مهندس علی گودرزی

مدیر کارخانه

دکتر بایرامی مدیر بازرگانی

دکترحسن بایرامی

معاون بازرگانی و فروش

 

سید حسن موسوی معاونت اداری و مالی

سیدحسن موسوی

معاون اداری و مالی

احد آقایاری مدیر حراست

احد آقایاری

مدیرحراست و مشاور مدیرعامل

 

 

 

 

 

دکترنگار حکیم زاده

مدیر تولید

لیلا یاوری قائم مقام مسئول فنی

دکتر لیلا یاوری

مسئول فنی داروئی

عنبری مدیر ای تی

مهندس پیمان عنبری

مدیر فناوری  و استراتژی

مهندس حمید رضا متقی مدیریت برنامه ریزی

مهندس حمیدرضا متقی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

مطهره روحی مدیر تضمین کیفیت

مهندس مطهره روحی

مدیرتضمین کیفیت

 

 

 

 

 

جعفر رمضانی

مدیر اداری و منابع انسانی

زهرا وجدانی واحد حقوقی

زهرا وجدانی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

 

 

 

 

مهندس محمد حسین شهمرادی

مدیرفنی و مهندسی