دکتر تاج بخش

Dr. Keivan Tajbakhsh

Managing Director  & Vice - Chairman of the Board of Directors

 محمد محمدی مدیر مالی و اداری

 

 آزیتا نظامی

 دکتر کاردان

 لیلا یاوری قائم مقام مسئول فنی

 

  معصومه آقایی مدیر کنترل کیفیت

 یحیی هاشمی جانشین معاونت تولید و فنی

 

 احد آقایاری مدیر حراست

 

 علی اکبر حامدی مدیر اداری و منابع انسانی

 

 مطهره روحی مدیر تضمین کیفیت

 

 ابوذر بلوکی مدیر برنامه ریزی و انبار

 

 وحیده آزادیان مدیر مالی

 

 سیده آزاده ارم مدیر تولید

 مهندس فکری

 

 زهرا وجدانی واحد حقوقی

 

 تی یام ملااقایی مدیر مارکتینگ و برندینگ