مدیر عامل دکتر محمدرضا شانه ساز

  Dr.Mohammad Reza ShanehSaz

Managing Director  & Member of the Board of Directors

مهندس گودرزی مدیر کارخانه عکس 1

 

دکتر بایرامی مدیر بازرگانی

سید حسن موسوی معاونت اداری و مالی

احد آقایاری مدیر حراست

 

آزیتا نظامی

 

دکتر کاردان

خانم دکتر سمیرا یگانلی معاونت توسعه کسب و کار

 

سیده آزاده ارم مدیر تولید

 

لیلا یاوری قائم مقام مسئول فنی

مهندس فکری

 

مهندس حمید رضا متقی مدیریت برنامه ریزی

 

وحیده آزادیان مدیر مالی

 

علی اکبر حامدی مدیر اداری و منابع انسانی

 

زهرا وجدانی واحد حقوقی

 

مهندس عنبری مدیریت ای تی

مطهره روحی مدیر تضمین کیفیت