رویدادهای شرکت فارماشیمی​​​​​​​

همراه بچه های آسمان شدیم . . .

بازدید شرکت داروسازی فارماشیمی از موسسه خیریه بچه های آسمان و اهدای داروهای مورد مصرف آن ها و همچنین  ارائه مقداری هدایا  که از مسئولیت های اجتماعی فارماشیمی می باشد مورخ ۱۲آذر ۱۳۹۸ انجام گردید.   آدرس وبسایت بچه های آسمان: https://bachehayeaseman.org  
بیشتر