رویدادهای شرکت فارماشیمی​​​​​​​

نمایشگاه ایران فارما 2019

  شرکت داروسازی فارماشیمی از مهمانان محترمی که از غرفه این شرکت در نمایشگاه ایران فارما 2019 بازدید نموده اند کمال تشکر و قدردانی را دارد
بیشتر