همراه بچه های آسمان شدیم . . .

همزمان با روز جهانی معلولین (December 3) جمعی از مدیران شرکت فارماشیمی از موسسه خیریه بچه های آسمان بازدید کردند و همچنین با اهدای داروهای مورد نیاز آن ها و ارائه هدایا  که از مسئولیت های اجتماعی فارماشیمی می باشد مورخ ۱۲ آذرماه انجام گردید.

 

آدرس وبسایت بچه های آسمان: https://bachehayeaseman.org