کارشناس سیستم ها و روش ها

  • کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع، آشنا به امور حوزه‌ی استراتژی از دانشگاه‌های معتبر دولتی
  • دارای سابقه کافی در تدوین سند استراتژیک، برنامه عملیاتی، تعریف پایش شاخص‌ها
  • آشنایی با روند تعریف فرآیندها و تحلیل روابط آن‌ها
  • آشنایی به استقرار استانداردهای کیفی ازجمله IMS

فرصت های شغلی

ارسال رزومه

کارشناس صادرات

  • حداقل 3 سال سابقه مرتبط در صنایع دارویی
  • آشنا به اصول و قواعد صادارت دارویی