• پیشتاز در نوآوری و کیفیت

  پیشتاز در نوآوری و کیفیت

 • پایبندی همیشگی به دستیابی، حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات

  پایبندی همیشگی به دستیابی، حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات

 • داروسازی فارماشیمی

  داروسازی فارماشیمی

  پیشتاز در نوآوری

شرکت داروسازی فارماشیمی  به عنوان یک مجموعه اقتصادی، رضایت طرف های ذینفع و بهبود مستمر را سرلوحه فرایندهای جاری و آتی خود قرار داده است و در این راستا با برنامه‌ریزی راهبردی نسبت به یادگیری، نوآوری و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی اقدام نموده و حضور خود را در عرصه رقابت و توسعه پایدار گسترش می‌دهد.

محصولات

 • بیزاکودیل10

 • کلوتریمازول موضعی 1 درصد

 • قرص سیتالوپرام 40

 • کپسول فارماپین

 • شیاف ناپروکسن 500

 • قرص لوزافارم 50( لوزارتان پتاسیم 50)

 • قرص لوزافارم 25( لوزارتان پتاسیم 25)

 • قرص لوراتادین 10

 • کلیندانال2%( کرم واژینال کلیندامایسین 2%)

 • کرم واژینال کلوتریمازول 2%

Loading

جدیدترین اخبار

 • برگزاری مراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل شرکت داروسازی فارماشیمی
  برگزاری مراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل شرکت داروسازی فارماشیمی
  برگزاری مراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل شرکت داروسازی فارماشیمی
  برگزاری مراسم تودیع ومعارفه مد...
 • بزرگداشت روز جهانی کاروکارگر و تجلیل از کارگران شرکت داروسازی فارماشیمی
  بزرگداشت روز جهانی کاروکارگر و تجلیل از کارگران شرکت داروسازی فارماشیمی
  بزرگداشت روز جهانی کاروکارگر و تجلیل از کارگران شرکت داروسازی فارماشیمی
  بزرگداشت روز جهانی کاروکارگر و...
 • بازدید دانش آموزان دبیرستان غیردولتی دختران البرز کرج از شرکت داروسازی فارماشیمی
  بازدید دانش آموزان دبیرستان غیردولتی دختران البرز کرج از شرکت داروسازی فارماشیمی
  بازدید دانش آموزان دبیرستان غیردولتی دختران البرز کرج از شرکت داروسازی فارماشیمی
  بازدید دانش آموزان دبیرستان غی...
 • تقدیر از جانبازان سرافراز شرکت داروسازى فارماشیمی
  تقدیر از جانبازان سرافراز شرکت داروسازى فارماشیمی
  تقدیر از جانبازان سرافراز شرکت داروسازى فارماشیمی
  تقدیر از جانبازان سرافراز شرکت...
Loading